Liên kết website


Doanh nghiệpTin nổi bật

Sở Giao thông vận tải phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05: Thí nghiệm kiểm tra chất lượng các công trình giao thông do UBND huyện Định Quán quản lý...

Đăng ngày: 22/08/2016
​Sở Giao thông vận tải phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05: Thí nghiệm kiểm tra chất lượng các công trình giao thông do UBND huyện Định Quán quản lý và các công trình giao thông thuộc khu vực II do Khu Quản lý đường bộ, đường thủy quản lý, thuộc công tác Thí nghiệm kiểm tra chất lượng xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016.

​Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
Kết quả lựa chọn nhà thầu:
- Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Nam Á.

- Giá trị chỉ định thầu là: 393.409.000 đồng (bao gồm thuế GTGT 10%).
(Bằng chữ: Ba trăm chín mươi ba triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn đồng).
- Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đính kèm: 4107-17082016.pdf4107-17082016.pdf

Hoài Tâm