Liên kết website


Doanh nghiệpChính sách quy hoạch

Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025

Đăng ngày: 14/05/2014
​Ngày 07 tháng 5 năm 2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 1284/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025