Liên kết website


Doanh nghiệpChính sách quy hoạch

Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày: 14/05/2014
Ngày 07 tháng 5 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 1285/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030