Liên kết website


Trang chủQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 24 tháng 1 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 21/02/2013
   ​

Đính kèm nội dung: 356_QĐ-UBND.doc

Nguồn: Công báo tỉnh Đồng Nai​