Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chứcThông tin chỉ đạo

Quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 24/08/2016
​Ngày 18 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021.

​Quy định mức thu học phí từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021 đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm: các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông; các Trung tâm nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh trực tiếp quản lý. Đối tượng áp dụng: Đối tượng thu học phí như trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định trực thuộc tỉnh quản lý; đối tượng không thu học phí  và đối tượng hỗ trợ chi phí học tập thực hiện theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP và chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng theo chuẩn của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016.

Đính kèm: Quyết định số 2642/QĐ-UBND

 

Hoài Tâm