Liên kết website


Trang chủTriển khai Đề án Số hóa truyền hình mặt đất

Quyết định số 1671/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Đăng ngày: 24/06/2016
​Ngày 08 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

​Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 4, Mục V, Điều 1 của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 như sau:

“b) Các máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam phải tích hợp tính năng thu truyền hình số mặt đất, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 theo chủng loại và thời hạn cụ thể do  Ban Chỉ đạo Đề án số hoá truyền hình Việt Nam quyết định phù hợp với tình hình thực tế.”
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đính kèm: Quyết định số 1671/QĐ-TTg

 

 
Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ