Liên kết website


Trang chủTriển khai Đề án Số hóa truyền hình mặt đất

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Đăng ngày: 24/06/2016
​Ngày 27 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2451/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

​Mục tiêu chung của đề án là: chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình từ công nghệ tương tự sang công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tần số; mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước, đảm bảo cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của mọi người dân; phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ; hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật truyền hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đảm bảo sự quản lý thống nhất, có hiệu quả của Nhà nước.

Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2015, đảm bảo 80% hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau, trong đó truyền hình số mặt đất chiếm khoảng 55% các phương thức truyền hình số; phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 60% dân cư; áp dụng tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất trên cơ sở tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-2 và MPEG-4; bước đầu hình thành thị trường truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất với 3 - 5 doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc hoặc khu vực.

Đến năm 2020, đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau. Trong đó, truyền hình số mặt đất chiếm 45% các phương thức truyền hình; phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 80% dân cư; sau năm 2015 áp dụng tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất trên cơ sở tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 và phiên bản tiếp theo của các tiêu chuẩn trên; phát triển và hoàn thiện thị trường truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất quy mô tối đa từ 7 đến 8 doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc hoặc khu vực, trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh và quản lý thống nhất của Nhà nước.

Theo lộ trình số hóa, tỉnh Đồng Nai nằm ở nhóm II, trước ngày 31/12/2016 các đài truyền hình địa phương tại các tỉnh trên chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng truyền hình số mặt đất trên cơ sở sử dụng hạ tầng kỹ thuật của Đài truyền hình Việt Nam và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn  phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn; trước ngày 31/12/2016 Đài truyền hình Việt Nam, Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm I, II, đồng thời có giải pháp tiếp tục phủ sóng truyền hình tương tự phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu tại các tỉnh thuộc nhóm III, IV trong vùng phủ sóng của đài, doanh nghiệp.

Đề án cũng nêu cụ thể các nhóm giải pháp thực hiện như: nhóm giải pháp thông tin tuyên truyền, nhóm giải pháp thị trường và dịch vụ, nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực, nhóm giải pháp về công nghệ và tiêu chuẩn, nhóm giải pháp về tài chính.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đính kèm: Quyết định số 2451/QĐ-TTg

Hoài Tâm