Liên kết website


Trang chủXây dựng nông thôn - VB chỉ đạo hướng dẫn

Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng, Quyết định sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Đăng ngày: 13/12/2012
   ​