Liên kết website


Trang chủThông tin chỉ đạo

Quy định tiêu chí, trình tự đăng ký, xét duyệt, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020

Đăng ngày: 25/09/2016
Ngày 4 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND về việc Quy định tiêu chí, trình tự đăng ký, xét duyệt, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​
Hoài Tâm