Liên kết website


Trang chủNKT-Chính sách, pháp luật liên quan

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

Đăng ngày: 16/07/2014

​Ngày 10 tháng 4 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2012/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

Đính kèm: Nghị định số 28/2012/NĐ-CP

Nguồn: www.chinhphu.vn