Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chứcThông tin chỉ đạo

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nhơn Trạch

Đăng ngày: 22/08/2016
​Ngày 15 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nhơn Trạch.

​Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Nhơn Trạch thực hiện công bố công khai việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất để cộng đồng thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển nhượng mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai cho người dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Đính kèm: Quyết định số 2590/QĐ-UBND

 

Hoài Tâm