Liên kết website


Doanh nghiệpDự án mời gọi vốn đầu tư

Phát triển doanh nghiệp (kho bãi, văn phòng)

Đăng ngày: 02/01/2010
1. Tên dự án :  Phát triển doanh nghiệp (kho bãi, văn phòng)

2. Mục tiêu dự án : Hổ trợ doanh nghiệp

3. Lý do chọn dự án : ưu tiên chọn đầu tư

4. Quy mô dự án : xây dựng kho bãi, văn phòng

5. Mô tả địa điểm dự kiến

- Vị trí : Trung tâm xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích : 3,5 ha

- Nguồn gốc đất : Quy hoạch chi tiết khu trung tâm huyện

- Hiện trạng mặt bằng : Đất cao su bàn giao cho huyện theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm huyện.

- Khả năng bồi thường giải toả : 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện hữu: giao thông, điện nước, thông tin liên lạc thuận lợi.

- Giá thuê đất : theo quy định của UBND tỉnh Đồng nai

- Phí sử dụng hạ tầng : theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai

6. Hình thức đầu tư : kêu gọi đầu tư

7. Tổng vốn dự kiến : ước khoảng 20 tỷ đồng (VND)

8. Thời gian xây dựng: năm 2007-2010

9. Các thông tin về đối tác Việt Nam

- UBND huyện Cẩm Mỹ

- Địa chỉ :Xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại : (84.61) 878626; 798678        Fax: (84.61) 878708

- Người đại diện liên lạc : Nguyễn Đình Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ.