Liên kết website


Công dânKhoa học & Công nghệ

Phát huy thế mạnh nông nghiệp, nông thôn bằng khoa học công nghệ

Đăng ngày: 28/04/2012
​Theo định hướng mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch thực hiện hoạt động khoa học công nghệ năm 2013 của UBND huyện Vĩnh Cửu, huyện sẽ tiếp nhận và ứng dụng khoa học công nghệ mới để tạo điều kiện cho các ngành, nghề phát triển, trong đó chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và công nghệ thông tin.

​Một trong những kết quả nổi bật của huyện Vĩnh Cửu trong năm 2011 vừa qua trên lĩnh vực khoa học công nghệ là dự án “xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hóa tại 2 xã Mã Đà và Phú Lý” được triển khai thực hiện từ tháng 8-2008, hoàn thành vào tháng 3-2012. Kết quả của dự án đã làm thay đổi nhận thức của người dân về chăn  nuôi bò, dê cao sản. Người dân đã biết cách trồng, chăm sóc và thu hoạch cao sản, nắm bắt được kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bò dê chất lượng cao. Dự án cũng góp phần tăng thu nhập cho xã hội nói chung, người chăn nuôi nói riêng, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho lao động nông thôn, nâng tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo ra sản phẩm có giá trị cao phục vụ đời sống con người. Một số dự án khác trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được triển khai thực hiện như “xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bưởi Tân Triều.

Ngoài các dự án khoa học công nghệ trên lĩnh vực nông nghiệp, huyện cũng ưu tiên thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và công nghệ thông tin. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng, triển khai thành công dự án “hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND huyện Vĩnh Cửu”….
 
Để tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống sản xuất, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn-một thế mạnh của huyện Vĩnh Cửu, tại Hội thảo “Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2013 với các huyện” đươc tổ chức tại huyện Vĩnh Cửu, các đại biểu đại diện cho các sở ngành, phòng, ban và UBND huyện đã đưa ra nhiều giải pháp, định hướng cho việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn huyện, đa số các ý kiến đều tạp trung vào việc phát triển khoa học công nghệ phục vụ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
 

Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Minh Phước cho rằng, dựa trên thế mạnh mà huyện có được, khoa học công nghệ cần tập trung vào cho lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là phát triển các loại cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất các loại cây trồng (ngoài cây lúa); định hướng phát triển và mở rộng các tiêu chuẩn Gap cho các loại cây trồng. Tuy nhiên, cần quan tâm đến công tác chế biến sản phẩm thành các loại hàng hóa có giá trị cao vì nếu bán thô, các loại trái cây có giá thành thấp, nhất là trong mùa vụ. Trên lĩnh vực chăn nuôi, đồng chí phó chủ tịch cũng đặc biệt chú ý đến việc nuôi cá bè trên lòng hồ Trị An. Theo phản ánh, việc nuôi cá như thế sẽ ảnh hưởng đến môi trường, tuy nhiên, cần có một dự án để xác định chính xác mức độ ô nhiễm, đánh giá và tìm giải pháp để bố trí lại việc nuôi cá bè lòng hồ cho hợp lý.

Ông Lê Văn Hợi, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện cũng rất đồng tình với việc định hướng và ưu tiên khoa học công nghệ cho việc phát triển nông nghiệp của huyện. Ngoài các loại giống cây trồng, chất lượng sản phẩm thì hệ thống phục vụ tưới nước cho cây trồng cũng như các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi của huyện là điều cần thiết.

Xung quanh vấn đề chú trọng phát triển khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện, một đại diện của Hội Nông dân huyện lại cho rằng, việc khuyến khích người dân tham gia các chương trình hội thi khoa học công nghệ cũng là một biện pháp tích cực để động viên nông dân sáng tạo trong sản xuất, hướng đến kiểu mẫu của “nông dân thời công nghệ”.

Diệu Linh