Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chức Thông tin chỉ đạo


​Ngày 13 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4856/KH-UBND về việc Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.
 
​Ngày 06 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4613/KH-UBND về việc Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".
 
​Ngày 15 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4997/UBND-NC về việc xử lý, ngăn chặn hành vi rải đinh, vật sắc nhọn trên Quốc lộ 51 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 07 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4654/UBND-VX gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.
 
​Ngày 26 tháng 5 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4271/KH-UBND về việc thu thập, cập nhật thông tin cung cầu lao động tỉnh Đồng Nai năm 2016.
 
​Ngày 25 tháng 5 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 4167/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016.
 
Ngày 16/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Đồng Nai.​
 
​Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh (gọi tắt Ban chỉ đạo tỉnh) ban hành Kế hoạch số 15/BCĐ-TĐT về Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.
 
​Ngày 23 tháng 5 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.
 
​Ngày 16 tháng 5 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3834/KH-UBND về việc triển khai Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: