Liên kết website


Trang chủTin nổi bật

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND

Đăng ngày: 28/09/2016
​Ngày 27-9, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đã chủ trì phiên họp thứ 3 Thường trực HÐND tỉnh khóa IX.

​Buổi họp đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện thông báo kết luận phiên họp thứ 2 Thường trực HÐND tỉnh khóa IX; xem xét báo cáo kết quả giám sát của Ban pháp chế trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời thảo luận một số nội dung chương trình hoạt động tháng 10-2016. Theo đó, sau phiên họp thứ 2, Thường trực, các Ban HÐND và các tổ đại biểu HÐND tỉnh đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ đề ra; cơ bản hoàn thành các nội dung kết luận của Chủ tịch HÐND tỉnh tại phiên họp cũng như thực hiện tốt chức năng theo quy định. Trong đó, hoạt động giám sát đã được triển khai đồng bộ giữa các ngành và lĩnh vực; nội dung và hình thức giám sát được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng. Ngoài ra, Thường trực HÐND tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, điều hòa giữa các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số nội dung giám sát thực hiện theo thông báo kết luận vẫn chưa được triển khai kịp thời.

 

 ld_hinh7_280916.JPG
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường chủ trì cuộc họp

 

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đề nghị các ban HÐND cần tiếp tục bám sát chương trình giám sát, hoàn thành các nội dung giám sát đã đề ra, đặc biệt nâng cao hiệu quả, chú trọng các nội dung mà xã hội quan tâm trên lĩnh vực tư pháp, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường... Bên cạnh đó, Thường trực, các ban cần rà soát, thống nhất chương trình kỳ họp thứ 3 HÐND tỉnh và hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Trong đó lưu ý nội dung các tờ trình, báo cáo tại kỳ họp cần súc tích, ngắn gọn, tập trung dành thời gian để đại biểu thảo luận sâu, chất vấn những vấn đề kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng mà đại biểu và người dân quan tâm.

 

Lê Phương