Liên kết website


 Danh sách cán bộ kỹ thuật hỗ trợ một cửa egov

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KỸ THUẬT HỖ TRỢ VẬN HÀNH, KHAI THÁC SỬ DỤNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ EGOV
 

Đường dây nóng hỗ trợ: 0613.827.555

 

STT Đơn vị Cán bộ kỹ thuật  Số điện thoại
hỗ trợ
I Các sở, ban, ngành
1 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lương Quốc Việt 0989426244
2 Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Sở Ngoại vụ
4 Văn phòng UBND tỉnh
5 Sở Y tế Thái Trương Thiên Ân 0933642234
6 Sở Giao thông và Vận tải
7 Ban quản lý các Khu công nghiệp
8 Sở Tài chính
9 Sở Thông tin và Truyền thông Hồ Hoàng Ân 0962829840
10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 Sở Kế hoạch và Đầu tư
12 Thanh Tra Tỉnh Lê Hoàng Phú 0937123262
13 Sở Xây Dựng
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Tư Pháp Trần Minh Quân 0974951784
16 Sở Nội vụ
17 Sở Công Thương
18 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Nguyễn Trường Sơn 0976171988
19 Ban Dân tộc
II UBND các huyện, thị xã và thành phố
1 UBND huyện Long Thành Lương Quốc Việt 0989426244
2 UBND huyện Xuân Lộc Thái Trương Thiên Ân 0933642234
3 UBND thị xã Long Khánh
4 UBND Huyện Nhơn Trạch Hồ Hoàng Ân 0962829840
5 UBND TP. Biên Hòa
6 UBND Huyện Vĩnh Cửu Lê Hoàng Phú 0937123262
7 UBND Huyện Tân Phú
8 UBND huyện Thống Nhất
9 UBND huyện Trảng Bom Trần Minh Quân 0974951784
10 UBND huyện Định Quán