Liên kết website


 Các Khu công nghiệp

Tên khu công nghiệp
Công ty đầu tư hạ tầng
Diện tích
Giá đất / Phí hạ tầng (tham khảo)
LONG KHÁNH
Vị trí: Xã Suối Tre & Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Phone: 061.372507
Fax: 061.372508
 
Công ty Cổ phần KCN Long Khánh
Tổng DT: 264 ha
Đã cho thuê: 6 %.
thương lượng.
GÒ DẦU
Vị trí: Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072 - 3836082
Fax: 061.383625
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 184 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất: 1.240 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí hạ tầng: 785.574 VND /m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2046) (tỷ giá 18/05/2011) 
- Phí quản lý: 4.134 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011).
 
 
HỐ NAI
Vị trí: Xã Hố Nai 3 & Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3982039
Fax: 061.398204
Công ty Cổ phần KCN Hố Nai
Tổng DT:
497 ha
(Giai đoạn 1: 226 ha, Giai đoạn 2: 271 ha)

Đã cho thuê: 86% (giai đoạn 1)
- Giá thuê đất: 1.860 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí hạ tầng: 45.480 VND/m2/năm
- Giá thuê đất & phí hạ tầng: 620.190 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2048) (tỷ giá 18/05/2011).
 
 
ĐỊNH QUÁN
Vị trí: Xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3632288
Fax: 061.3633335
Công ty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán
Tổng DT: 54 ha
Đã cho thuê: 100%
- Tiền thuê đất: thỏa thuận.
- Phí hạ tầng: 8.269 VND/m2/năm (miễn 05 năm) (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND).
 
 
BÀU XÉO
Vị trí: 
Ti xã Sông Tru, xã Tây Hòa, xã Đồi 61 và Th trn Trng Bom, huyn Trng Bom, tnh Đồng Nai.
Phone: 061. 3924377 - 3924690
Fax: 061. 3924692
Công ty Cổ phần Thống Nhất
Tổng DT: 499,8657 ha
Đã cho thuê: 87%
- Giá thuê đất: 2.480 VND/m2/năm (t giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND).
- Ph
í h tng: 1033.650 VND/m2/toàn b thi gian thuê (đến năm 2056)
- Ph
í qun lý: 6.202 VND/m2/năm(giá cp nht đến tháng 9/2010).
 
 
DỆT MAY NHƠN TRẠCH
Vị trí: 
Xã Hip Phước & Phước An, huyn Nhơn Trch, tnh Đồng Nai.
Phone: 08.8247922
Fax: 08.8247925
Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo
Tổng DT: 184 ha
Đã cho thuê: 71%
- Giá thuê đất và phí h tng: 930.285 - 1033.650 VND/m2/toàn b thi gian thuê (đến năm 2053) (t giá ngày 18/05/2011,  1 USD=20.673 VND).
- Ph
í qun lý: 5.581 VND/m2/năm. (t giá ngày 18/05/2011,  1 USD=20.673)
 
 
AN PHƯỚC
Vị trí: 
Xã An Phước, huyn Long Thành, tnh Đồng Nai.
Phone: 
Fax: 
Liên hệ Ban Quản lý các KCN Đồng Nai (Phòng Quy hoạch và Môi trường - ĐT: 061.3892382) để biết thông tin.
Tổng DT: 130 ha
Đã cho thuê:
BIÊN HÒA I
Vị trí: 
Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072 - 3836082
Fax: 061.383625
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 335 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất (DN có vn đầu tư nước ngoài): 16.538 VND/m2/năm (t giá 18/05/2011,  1 USD=20.673 VND)
- Ph
í s dng h tng: 8.269 VND/m2/năm (t giá 18/05/2011)
 
 
BIÊN HÒA II
Vị trí: 
Phường Long Bình Tân & An Bình, Tp. Biên Hòa, tnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072 - 3836082
Fax: 061.383625
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 365 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất: 46.514 VND /m2/năm (t giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Ph
í s dng h tng: 10.336 VND/m2/năm (t giá 18/05/2011)
 
 
AMATA
Vị trí: 
Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tnh Đồng Nai.
Phone: 061.3991007
Fax: 061.3891251
Công ty TNHH Amata (Việt Nam) (liên doanh giữa Cty Sonadezi và Cty Amata Corp.Public - Thái Lan)
Tổng DT:
494 ha

Đã cho thuê: 61% (trong đó 129 ha giai đoạn 1 đã cho thuê đạt 100%)
- Giá thuê đất & phí h tng: Được điu chnh theo tng thi đim khác nhau.
- Ph
í qun lý: 1.653 VND/m2/tháng (t giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
 
 
NHƠN TRẠCH III
Vị trí: 
Xã Hip Phước & Long Th, huyn Nhơn Trch, Đồng Nai.
Phone: 061.3549544
Fax: 061.3549544
Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Nhơn Trạch III
Tổng DT:
688 ha
(Giai đoạn 1: 337 ha, Giai đoạn 2: 351 ha)

Đã cho thuê: Giai đoạn 1: 100%, Giai đoạn 2: 37%
- Giá thuê đất & phí h tng: 930.285 - 1.033.650 VND/m2/toàn b thi gian thuê (đến năm 2053)  (t giá ngày 18/05/2011)
- Ph
í qun lý: 4.134 VND/m2/năm (tỷ giá ngày 18/05/2011)
 
 
LONG THÀNH
Vị trí: 
Xã An Phước & Tam An, huyn Long Thành, tnh Đồng Nai.
Phone: 061.3514494
Fax: 061.3514499
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Tổng DT: 488 ha
Đã cho thuê: 73%
- Giá thuê đất: 1.033 VND/m2/năm (t giá  18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Ph
í h tng: 930.285 - 1033.650 VND/m2/toàn b thi gian thuê (đến năm 2053) (t giá 18/05/2011)
- Ph
í qun lý: 4.134 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011)
 
 
LOTECO
Vị trí: 
Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tnh Đồng Nai.
Phone: 061.3891105
Fax: 061.389203
Công ty Phát triển KCN Long Bình (liên doanh giữa tập đoàn Sojitz - Nhật Bản và Công ty Thái Sơn - trực thuộc Bộ Quốc phòng).
Tổng DT:
100 ha
(bao gồm 13 ha Khu Chế xuất)

Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất & phí h tng: 826.92 VND /m2/toàn b thi gian thuê (đến năm 2046) (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí quản lý: 18.605 VND/m2/năm (tỷ giá ngày 18/05/2011)
 
 
NHƠN TRẠCH I
Vị trí: Xã Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3560475
Fax: 061.3560477
Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị và KCN IDICO (IDICO-URBIZ)
Tổng DT: 430 ha
Đã cho thuê: 88%
- Giá thuê đất và phí hạ tầng: 826.920 - 930.285 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2048) (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND).
- Phí quản lý: 6.201 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011).
 
 
NHƠN TRẠCH II
Vị trí: 
Xã Hip Phước, Phước Thin và Phú Hi, huyn Nhơn Trch, Đồng Nai.
Phone: 061.3817768 - 3560573
Fax: 061.3817768 - 3560568
Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Công ty D2D)
Tổng DT: 347 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất: 1.860 VND /m2/năm (t giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Ph
í s dng h tng:
      + Trong 5 năm đầu: 29.975 VND/m2/năm (t giá ngày 18/05/2011) <br>
      + T năm th 6 tr đi: 20.879 VND
 
 
NHƠN TRẠCH II - NHƠN PHÚ
Vị trí: 
Xã Hip Phước & Phú Hi, huyn Nhơn Trch, tnh Đồng Nai.
Phone: 08.8445204
Fax: 08.8445199
Công ty Cổ phần Thảo Điền
Tổng DT: 183 ha
Đã cho thuê: 4%
- Giá thuê đất và phí h tng: 930.285 - 1033.650 VND/m2/toàn b thi gian thuê (đến năm 2056). (t giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
 
 
NHƠN TRẠCH V
Vị trí: 
Xã Long Tân & Hip Phước, huyn Nhơn Trch, tnh Đồng Nai.
Phone: 08.9351901 - 8438883
Fax: 08.9312705
Tổng Công ty Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam (IDICO)
Tổng DT: 302 ha
Đã cho thuê: 78%
- Giá thuê đất và phí h tng: 930.285 - 1033.650 VND/m2/toàn b thi gian thuê (đến năm 2053).
- Ph
í qun lý: 6.202 VND/m2/năm. (t giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
 
 
NHƠN TRẠCH VI
Vị trí: 
Xã Long Th, huyn Nhơn Trch, tnh Đồng Nai.
Phone: 
Fax: 
Cty TNHH MTV Tín Nghĩa; Cty TNHH Đầu tư XD Khương Hy; Cty CP Đầu tư XD và VLXD Sài Gòn; Cty TNHH An Thái; Cty TNHH Đỉnh Vàng.
 
 
Tổng DT: 315 ha
Đã cho thuê:
ÔNG KÈO
Vị trí: 
Xã Phước Khánh, huyn Nhơn Trch, tnh Đồng Nai.
Phone: 061.3822486
Fax: 061.3823747
 
 
 
Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa
Tổng DT: 823 ha
Đã cho thuê: 77%
SÔNG MÂY
Vị trí: 
Xã Bc Sơn, huyn Trng Bom, tnh Đồng Nai.
Phone: 061.3869436
Fax: 061.3869493
Công ty Liên doanh Phát triển KCN Sông Mây
Tổng DT:
474 ha
(Giai đoạn 1: 250 ha; Giai đoạn 2: 224 ha)

Đã cho thuê: 74% (Giai đoạn 1)
- Giá thuê đất và phí h tng: 620.190-723.555 VND/m2/toàn b thi gian thuê (đến năm 2049) (t giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND).
- Ph
í qun lý: 6.202 VND/m2/năm  (t giá 18/05/2011).
 
 
 
TAM PHƯỚC
Vị trí: 
Xã Tam Phước, huyn Long Thành, tnh Đồng Nai.
Phone: 061.3512295
Fax: 061.3512479
Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa
Tổng DT: 323 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất và phí s dng h tng: 34.007 VND/m2/năm  (t giá ngày 18/05/2011,  1 USD=20.673 VND)
 
 
TÂN PHÚ
Vị trí: 
Th trn Tân Phú, huyn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3822486
Fax: 061.3823747
Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa
Tổng DT: 54 ha
Đã cho thuê:
 
 
 
 
THẠNH PHÚ
Vị trí
Xã Thnh Phú, huyn Vĩnh Cu, tnh Đồng Nai.
Phone: 0613.834700
Websitewww.szb.com.vn
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình
Tổng DT:
177,2 ha

Đã cho thuê: đã cho thuê 64ha; chiếm 49% tỷ lệ lấp đầy
- Phí sử dụng đất thô: 14.777 VND/m2/năm;
- Phí quản lý: 16.888 VND/m2/năm
- Phí sử dụng hạ tầng: 84.440 VND/m2/năm hoặc 1.583.250 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2056)
(Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và áp dụng từ ngày 02/02/2014 tới ngày 31/12/2014)
 
 
 
NHƠN TRẠCH II - LỘC KHANG
Vị trí: 
Xã Hip Phước & Phú Hi, huyn Nhơn Trch, tnh Đồng Nai.
Phone: 08.8221362
Fax: 08.8221361
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang
Tổng DT: 70 ha
Đã cho thuê: 64%
- Giá thuê đất và phí h tng 930.285- 1033.650 VND/m2/toàn b thi gian thuê (đến năm 2056). (t giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Ph
í qun lý: 6.201 VND/m2/năm (t giá 18/05/2011).
 
 
XUÂN LỘC
Vị trí: 
Xã Xuân Tâm & Xuân Hip, huyn Xuân Lc, tnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072 - 3836082
Fax: 061.383625
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 109 ha
Đã cho thuê: 46%
- Giá thuê đất: 516.285 VND/m2/ toàn b thi gian thuê (đến 2056) (t giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Gi
á thuê đất thô: 0.620 VND/m2/năm (t giá 18/05/2011)
- Ph
í h tng: 8.269 VND/m2/năm (t giá 18/05/2011)
 
 
AGTEX LONG BÌNH
Vị trí: 
Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tnh Đồng Nai
Phone: 08.8942238 - 061.3893551
Fax: 08.8943053 - 061.3891132
Công ty 28
Tổng DT: 43 ha
Đã cho thuê: 88%
 
 
 
thương lượng
LONG ĐỨC
Vị trí: 
Xã Long Đức, huyn Long Thành, tnh Đồng Nai.
Phone: 061.350199
Fax: 061.3501358
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Đức
Tổng DT: 283 ha
Đã cho thuê:
 
 
 
thương lượng
GIANG ĐIỀN
Vị trí: 
Xã Giang Đin & An Vin - huyn Trng Bom và xã Tam Phước - huyn Long Thành, tnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072 - 3836082
Fax: 061.383625
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 529 ha
Đã cho thuê:
 
 
 
 
thương lượng.
DẦU GIÂY
Vị trí: 
Xã Bàu Hàm 2 & xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 0613. 770945
Fax: 0613. 771156
Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây
Tổng DT: 331 ha
Đã cho thuê:
 
 
 
thương lượng.
LỘC AN - BÌNH SƠN
Vị trí: 
Khu 13 - xã Long Đức - huyn Long Thành - tnh Đồng Nai
Phone: 061.3843616
Fax: 0613.3843665
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển V.R.G Long Thành
Tổng DT:
497,77 ha

Đã cho thuê:
* Phí s dng cơ s h tng:
Thanh to
án 01 lần: 1033.650 VND/m2/50 năm
Thanh toán hàng năm: 70.288 VND/m2/năm
Thanh toán trả góp trong 5 năm: 1137.015 VND/m2/50 năm
*Phí quản lý hạ tầng: 10.336 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011)