Liên kết website


Doanh nghiệp Thông tin kết quả đấu thầu


ngày 25/8/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông có văn bản số 501/TTN-KH Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 (tư vấn): Khoan thăm dò và khai thác Dự án Hệ thống cấp nước tập trung ở  Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh​
 
Ngày 19/8/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 483/TTN - KH đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8 (tư vấn): lập bản cam kết bảo vệ môi trường Công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Tà Lai.​
 
Ngày 19/8/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 484/TTN-KH Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 (tư vấn): Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (phần nước) dự án Hệ thống cấp nước tập trung ấp Bầu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh.​
 
Ngày 19 tháng 8 năm 2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  có văn bản số 485/TTN-KH về việc đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 (tư vấn): Lập dự án đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Hang Gòn,.​
 
ngày 19/8/2016 Khu quản lý đường bộ có văn bản số 1557/KQLĐBĐT -BQL Gói thầu số 01(xây lắp) sửa chữa mặt đường bổ sung lề gia cố đường ĐT 764 đoạn từ km0+000 đến km1+450, xử lý đầu nối thoát nước với quốc lộ 56 huyện Cẩm Mỹ​
 
Ngày 15/8/2016 Sở Giao thông vận tải có văn bản số 4109/QĐ -SGTVT Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Thí nghiệm kiểm tra chất lượng các công trình giao thông do UBND huyện Tân Phú quản lý và các công trinh giao thông thuộc Khu vực III  do Khu quản lý, đường bộ thủy quản lý thuộc công tác Thí nghiệm kiểm tra chất lượng xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016.​
 
 
 
 
Ngày 9/8/2016 Sở Giao thông vận tải có Gói thầu số 02: Thí nghiệm kiểm tra chất lượng các công trình giao thông do UBND huyện Long Thành, Nhơn Trạch quản lý và các công trình giao thông thuộc khu vực I do Khu Quản lý đường bộ, đường thủy quản lý.​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: