Liên kết website


Doanh nghiệp Kế hoạch đấu thầu

Ngày 17/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016.​
 
Ngày 11/3/2014, UBND tỉnh có văn bản 1896/UBND-CNN​ đăng thông tin trên trang thông tin điện tử công khai hồ sơ thăm dò khoảng sản thuộc trường hợp không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
 
 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: