Liên kết website


Trang chủThông tin chỉ đạo

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 21/09/2016
Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 8598/UBND-VX về việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch trên địa bàn tỉnh.​

Theo đó, nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tiếp tục tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1708/KH-UBND ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Kế hoạch số 4208/KH-UBND, Kế hoạch số 7509/KH-UBND của UBND tỉnh.
 
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan thống nhất lồng ghép trong các kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo; chấm dứt tình trạng có quá nhiều đoàn đến thanh tra, kiểm tra cùng một lúc, kiểm tra cùng một nội dung và thời gian làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động du lịch; định kỳ hàng năm phối hợp Hiệp hội Du lịch tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch để UBND tỉnh lắng nghe và có giải pháp kịp thời nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động kinh doanh.
 
Hiệp hội Du lịch Đồng Nai kịp thời tổng hợp phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp kinh doanh đến Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch xem xét, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả…
 
Công an tỉnh chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xâm hại tính mạng, tài sản của khách du lịch. Kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân lợi dụng tham quan du lịch tổ chức các hoạt động trái pháp luật.
 
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách tại các điểm du lịch, đặc biệt là các điểm du lịch có các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm…
 
Thiên Bảo