Liên kết website


Công dânKhoa học & Công nghệ

Hội thảo xây dựng kế hoạch năm 2013 đối với hoạt động khoa học và công nghệ huyện Vĩnh Cửu

Đăng ngày: 27/04/2012
​Sáng ngày 27-4, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức hội thảo “Xây dựng kế hoạch năm 2013 đối với hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện”. Hội thảo có sự tham gia của trên 30 đại biểu đại diện cho Sở Khoa học và Công nghệ, một số sở, ngành liên quan, UBND huyện Vĩnh Cửu và đại diện các phòng, ban thuộc huyện.

​Hội thảo đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện KHCN năm 2011, kế hoạch năm 2012 và định hướng KHCN cấp huyện năm 2013. Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Cửu, được sự quan quan tâm của UBND huyện và Sở KH&CN, hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện trong năm 2011 vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả nổi bật như: hoàn chỉnh và triển khai dự án “Duy trì và phát triển hoạt động của các điểm thông tin KHCN”; Hội đồng KHCN cấp huyện ngày càng được củng cố, đội ngũ cán bộ chuyên trách ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm…Tuy vậy, công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2011 vẫn còn một số tồn tại như: đội ngũ thực hiện đề tài, dự án thường xuyên thay đổi ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đề tài, cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng yêu cầu công việc. Trong năm 2012 và những năm tiếp theo, huyện Vĩnh Cửu tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức vai trò KHCN dưới nhiều hình thức; tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới tạo điều kiện cho các ngành, nghề phát triển, trong đó chú trọng ứng dụng KHCN trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và công nghệ thông tin.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng định hướng KHCN năm 2013 của huyện Vĩnh Cửu.

Thảo Quế