Liên kết website


Công dânKhoa học & Công nghệ

Hội thảo xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2013 tại huyện Trảng Bom

Đăng ngày: 27/04/2012
​Ngày 26-4, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2013 và định hướng đến năm 2015 trên địa bàn huyện Trảng Bom.

​Ngày 26-4, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2013 và định hướng đến năm 2015 trên địa bàn huyện Trảng Bom.

Trong năm 2011, huyện Trảng Bom cũng đã cơ bản hoàn thành dự án “Xây dựng mô hình hệ thống thông tin điện tử của UBND huyện Trảng Bom”; đưa vào hoạt động 2 điểm thông tin khoa học công nghệ tại 2 xã Thanh Bình và Hưng Thịnh.

Định hướng năm 2013, huyện sẽ phối hợp với các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và thông báo rộng rãi cho các cơ quan, ban, ngành đăng ký triển khai các đề tài dự án có tính khả thi cao. Trọng tâm bao gồm xây dựng và duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm thông tin khoa học công nghệ tại các trung tâm văn hóa thể thao – học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom, xây dựng và thực hiện mô hình trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap, khảo sát nhu cầu đề xuất phát triển khoa học công nghệ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ISO 9001-2008 nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính… Đặc biệt, trong giai đoạn 2014-2015, huyện sẽ đẩy mạnh xúc tiến thực hiện các dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi như: xây dựng và phát triển mô hình trồng cây măng tây, mô hình trồng thanh long ruột đỏ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi trên địa bàn huyện.

Tại hội thảo Sở Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu các tiến bộ khoa học và công nghệ trong những năm qua đến địa phương, đồng thời hướng dẫn các nội dung xây dung và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2013 để địa phương thực hiện. Các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề thủ tục đăng ký đề tài nghiên cứu, những thuận lợi cũng như khó khăn khi tham gia nghiên cứu khoa học tại địa phương.

N. Thương