Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (19 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục cấp phép xây dựng công trình nhà ở. (Mức 3)Sở Xây dựngXây dựng
2Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng. (Mức 3)Sở Xây dựngXây dựng
3Thủ tục tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. (Mức 2)Sở Xây dựngGiải quyết khiếu nại, tố cáo
4Thủ tục cấp giấy chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản cho cá nhân. (Mức 1)Sở Xây dựngKinh doanh bất động sản
5Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch. (Mức 2)Sở Xây dựngQuy hoạch xây dựng
6Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng và đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng. (Mức 1)Sở Xây dựngQuy hoạch xây dựng
7Thủ tục thẩm định hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng (trừ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết ...). (Mức 1)Sở Xây dựngQuy hoạch xây dựng
8Thủ tục thỏa thuận hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng (nhiệm vụ và đồ án). (Mức 1)Sở Xây dựngQuy hoạch xây dựng
9Thủ tục hành chính về thẩm định dự án đầu tư khu đô thị mới, khu dân cư. (Mức 2)Sở Xây dựngXây dựng
10Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng. (Mức 3)Sở Xây dựngXây dựng
11Thủ tục cấp giấy phép xây dựng. (Mức 2)Sở Xây dựngXây dựng
12Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn không phải vốn ngân sách. (Mức 1)Sở Xây dựngXây dựng
13Thủ tục cấp giấy phép thầu xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn xây dựng. (Mức 2)Sở Xây dựngXây dựng
14Thủ tục cấp giấy phép thầu xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C. (Mức 2)Sở Xây dựngXây dựng
15Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 01 (trường hợp nâng từ hạng 02 lên hạng 01). (Mức 3)Sở Xây dựngXây dựng
16Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 01 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 02). (Mức 3)Sở Xây dựngXây dựng
17Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 02.(Mức 1)Sở Xây dựngXây dựng
18Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.(Mức 1)Sở Xây dựngXây dựng
19Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng. (Mức 3)Sở Xây dựngXây dựng