Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (40 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
2Thủ tục cấp thẻ thuyết minh viên. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
3Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
4Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
5Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
6Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
7Thủ tục chấp thuận, từ chối đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch tại tỉnh Đồng Nai. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
8Thủ tục đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai công nhận tuyến du lịch địa phương. (Mức 1)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
9Thủ tục đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai công nhận khu du lịch địa phương. (Mức 1)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
10Thủ tục đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai công nhận điểm du lịch địa phương. (Mức 1)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
11Thủ tục tái thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao hoặc 02 sao. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
12Thủ tục tái thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
13Thủ tục công nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
14Thủ tục công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao hoặc 02 sao. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
15Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
16Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
17Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
18Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
19Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
20Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. (Mức 2)Sở Văn hóa - Thể thao và DLDu lịch
12