Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (120 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục tiếp nhận giải quyết khiếu nại lần hai. (Mức 1)Sở Tư phápThanh tra
2Thủ tục tiếp nhận giải quyết khiếu nại lần đầu. (Mức 1)Sở Tư phápThanh tra
3Thủ tục tiếp nhận và giải quyết tố cáo. (Mức 1)Sở Tư phápThanh tra
4Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp. (Mức 1)Sở Tư phápBổ trợ tư pháp (Giám định tư pháp)
5Thủ tục thành lập Văn phòng giám định tư pháp. (Mức 1)Sở Tư phápBổ trợ tư pháp (Giám định tư pháp)
6Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. (Mức 2)Sở Tư phápBổ trợ tư pháp (Trọng tài)
7Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. (Mức 2)Sở Tư phápBổ trợ tư pháp (Trọng tài)
8Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài. (Mức 1)Sở Tư phápBổ trợ tư pháp (Trọng tài)
9Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy phép đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài. (Mức 2)Sở Tư phápBổ trợ tư pháp (Trọng tài)
10Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài. (Mức 2)Sở Tư phápBổ trợ tư pháp (Trọng tài)
11Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài. (Mức 2)Sở Tư phápBổ trợ tư pháp (Trọng tài)
12Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của trung tâm, chi nhánh trung tâm tư vấn pháp luật. (Mức 2)Sở Tư phápBổ trợ Tư pháp (Tư vấn pháp luật)
13Thủ tục cấp thẻ tư vấn pháp luật. (Mức 2)Sở Tư phápBổ trợ Tư pháp (Tư vấn pháp luật)
14Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm tư vấn pháp luật. (Mức 2)Sở Tư phápBổ trợ Tư pháp (Tư vấn pháp luật)
15Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật. (Mức 2)Sở Tư phápBổ trợ Tư pháp (Tư vấn pháp luật)
16Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư. (Mức 1)Sở Tư phápBổ trợ Tư pháp (Luật sư)
17Thủ tục sáp nhập Công ty luật. (Mức 1)Sở Tư phápBổ trợ Tư pháp (Luật sư)
18Thủ tục hợp nhất Công ty luật. (Mức 1)Sở Tư phápBổ trợ Tư pháp (Luật sư)
19Thủ tục cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động hoặc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. (Mức 1)Sở Tư phápBổ trợ Tư pháp (Luật sư)
20Thủ tục đăng ký chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật TNHH. (Mức 1)Sở Tư phápBổ trợ Tư pháp (Luật sư)
123456