Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (32 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. (Mức 1)Sở TT và Truyền ThôngThông tin điện tử
2Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. (Mức 3)Sở TT và Truyền ThôngBưu chính
3Cấp phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh. (Mức 3)Sở TT và Truyền ThôngBưu chính
4Chấp thuận tọa độ lắp đặt các trạm thu phát sóng di động. (Mức 3)Sở TT và Truyền ThôngViễn thông
5Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. (Mức 1)Sở TT và Truyền ThôngThông tin điện tử
6Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. (Mức 1)Sở TT và Truyền ThôngThông tin điện tử
7Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên internet (website). (Mức 2)Sở TT và Truyền ThôngThông tin điện tử
8Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO). (Mức 1)Sở TT và Truyền ThôngPhát thanh truyền hình
9Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO). (Mức 3)Sở TT và Truyền ThôngPhát thanh truyền hình
10Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. (Mức 3)Sở TT và Truyền ThôngXuất bản, in và phát hành
11Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài. (Mức 2) Sở TT và Truyền ThôngXuất bản, in và phát hành
12Cấp giấy phép hoạt động in. (Mức 3)Sở TT và Truyền ThôngXuất bản, in và phát hành
13Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. (Mức 3)Sở TT và Truyền ThôngXuất bản, in và phát hành
14Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh. (Mức 2)Sở TT và Truyền ThôngXuất bản, in và phát hành
15Cấp giấy phép tổ chức triễn lãm, hội chợ xuất bản phẩm. (Mức 3)Sở TT và Truyền ThôngXuất bản, in và phát hành
16Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu. (Mức 3)Sở TT và Truyền ThôngXuất bản, in và phát hành
17Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. (Mức 2)Sở TT và Truyền ThôngXuất bản, in và phát hành
18Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. (Mức 2)Sở TT và Truyền ThôngXuất bản, in và phát hành
19Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. (Mức 2)Sở TT và Truyền ThôngXuất bản, in và phát hành
20Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm. (Mức 2)Sở TT và Truyền ThôngXuất bản, in và phát hành
12