Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (65 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục gia hạn sử dụng đất (Khoản 1, Điều 74, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
2Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất... (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
3Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất... (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
4Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014... (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
5Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất... (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
6Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai lần đầu (Khoản 5, Điều 70, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
7Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Điều 70, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
8Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 89, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). (Mức 1)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
9Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. (Mức 1)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
10Thủ tục thông báo thu hồi đất. (Mức 1)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
11Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Điều 69, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
12Thủ tục giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất... (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
13Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất... (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
14Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp (Điều 86, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). (Mức 1)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
15Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất (Điều 77, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
16Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Điều 76, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
17Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất (Điều 81, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
18Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất mà không thuộc quy định tại Khoản 3, 4, Điều 75, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
19Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (Điều 73, Nghị định 43/2014/NĐ-CP). (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
20Thủ tục đăng ký biến động đất đai, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn... (Mức 2)Sở Tài nguyên và MTĐất đai
1234