Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (97 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm. (Mức 2)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
2Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản vận chuyển và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản (sau đây gọi là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP). (Mức 2)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
3Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. (Mức 2)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Bảo vệ Thực vật.
4Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. (Mức 2)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Bảo vệ Thực vật.
5Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. (Mức 2)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Bảo vệ Thực vật.
6. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật. (Mức 2)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Bảo vệ Thực vật.
7Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (hội thảo, hội nghị, tư vấn) thuốc bảo vệ thực vật, phân bón (phân bón vô cơ và phân bón khác), giống cây trồng. (Mức 1)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Bảo vệ Thực vật.
8Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. (Mức 2)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Bảo vệ Thực vật.
9Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. (Mức 2) Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Bảo vệ Thực vật.
10Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường. (Mức 2)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Kiểm Lâm.
11Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cây nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. (Mức 2) Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Kiểm Lâm.
12Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm. (Mức 2)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Kiểm Lâm.
13Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm. (Mức 1)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Kiểm Lâm.
14Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu. (Mức 2) Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Kiểm Lâm.
15Thủ tục giao nộp gấu cho Nhà nước. (Mức 2)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Kiểm Lâm.
16Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển gấu. (Mức 2) Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Kiểm Lâm.
17Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y. (Mức 1) Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Thú y.
18Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y. (Mức 2)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Thú y.
19Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. (Mức 2) Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Thú y.
20Thủ tục đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. (Mức 2)Sở Nông nghiệp và PTNTLĩnh vực Thú y.
12345