Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (76 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục xác nhận khen thưởng và cấp đổi hiện vật khen thưởng (Các hình thức khen thưởng cấp nhà nước). (Mức 1)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
2Thủ tục Khen thưởng thường xuyên cấp tỉnh (Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen UBND tỉnh, Tập thể LĐXS). (Mức 2)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
3Thủ tục, hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng”. (Mức 2)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
4Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng. (Mức 1)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
5Thủ tục khen thưởng thường xuyên cấp nhà nước (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc). (Mức 2)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
6Thủ tục khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến (Huân chương các loại). (Mức 2)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
7Thủ tục khen thưởng chuyên đề cấp nhà nước (Huân chương Lao động hạng III, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ). (Mức 2)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
8Thủ tục, hồ sơ xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức (Bằng khen UBND tỉnh). (Mức 1)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
9Thủ tục Khen thưởng thành tích đột xuất cấp tỉnh (Bằng khen UBND tỉnh). (Mức 2)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
10Thủ tục khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất cấp nhà nước (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ). (Mức 2)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
11Thủ tục xét tặng danh hiệu “doanh nghiệp xuất sắc”, “doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh. (Mức 2)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
12Thủ tục đăng ký thi đua. (Mức 2)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
13Thủ tục xét khen thưởng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của UBND tỉnh cho các cụm thi đua. (Mức 1)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
14Thủ tục Khen thưởng phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề cấp tỉnh (Bằng khen UBND tỉnh). (Mức 2)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
15Thủ tục xét khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. (Mức 2)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
16Thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”. (Mức 2)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng
17Thủ tục chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành về tỉnh đồng nai (vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý về hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính). (Mức 1)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về tôn giáo
18Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Mức 1)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về tôn giáo
19Thủ tục chấp thuận việc xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Mức 1)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về tôn giáo
20Thủ tục chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Mức 1)Sở Nội vụQuản lý nhà nước về tôn giáo
1234