Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (52 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục chuyển đối tượng đang cai nghiện tại các Trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh về cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Đồng Nai. (Mức 1)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
2Thủ tục tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em được các cơ quan chức năng xác định là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về . . . (Mức 2)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
3Thủ tục quy định về điều kiện cấp giấy phép và gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. (Mức 2)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
4Thủ tục đưa người nghiện ma túy tự nguyện vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Đồng Nai. (Mức 2)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
5Thủ tục công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người tàn tật. (Mức 1)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Bảo trợ xã hội
6Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội. (Mức 2)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Bảo trợ xã hội
7Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. (Mức 1)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Bảo trợ xã hội
8Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. (Mức 1)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Bảo trợ xã hội
9Thủ tục giải quyết trợ cấp đột xuất cho các đối tượng cơ nhỡ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Mức 1)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Bảo trợ xã hội
10Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài. (Mức 3)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Lao Động Tiền Lương - Việc làm
11Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. (Mức 3)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Lao Động Tiền Lương - Việc làm
12Thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp. (Mức 3)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Lao Động Tiền Lương - Việc làm
13Thủ tục đăng ký nội quy lao động. (Mức 3) Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Lao Động Tiền Lương - Việc làm
14Thủ tục ban hành quyết định trợ cấp đối với đối tượng tham gia chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 ... (Mức 2)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Người có công
15Thủ tục cấp giấy chứng nhận hưởng trợ cấp như thương binh và trợ cấp thương tật. (Mức 1)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Người có công
16Thủ tục ban hành quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng. (Mức 2)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Người có công
17Thủ tục ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. (Mức 1)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Người có công
18Thủ tục ban hành quyết định trợ cấp tiền mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng. (Mức 2)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Người có công
19Thủ tục ban hành quyết định trợ cấp tiền mai táng phí cho thân nhân Cựu chiến binh Việt Nam. (Mức 2)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Người có công
20Thủ tục ban hành quyết định trợ cấp tiền mai táng phí cho đối tượng hưởng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011. (Mức 1)Sở Lao động - TB XHLĩnh vực Người có công
123