Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (32 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. (Mức 1)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập - hoạt động DN
2Thủ tục thay đổi, hiệu đính thông tin; cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án... (Mức 2)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập - hoạt động DN
3Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí. (Mức 2)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập - hoạt động DN
4Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. (Mức 2)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập - hoạt động DN
5Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh. (Mức 2)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập - hoạt động DN
6Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. (Mức 4)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập - hoạt động DN
7Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. (Mức 4)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập - hoạt động DN
8Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên. (Mức 4)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập - hoạt động DN
9Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân. (Mức 4)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập - hoạt động DN
10Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (Đối với trường hợp Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân giải thể tự nguyện). (Mức 2)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
11Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân. (Mức 2)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
12Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân. (Mức 2)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
13Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. (Mức 2)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
14Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (khi bị mất hoặc bị hư hỏng)... (Mức 2)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
15Thủ tục Đăng ký liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân; Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Liên hiệp hợp tác xã... (Mức 2)Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
16Thủ tục gia hạn hiệu lực pháp lý văn bản thỏa thuận địa điểm. (Mức 1)Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư
17Thủ tục điều chỉnh bổ sung văn bản thỏa thuận địa điểm. (Mức 1)Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư
18Thủ tục thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư nhằm mục đích sản xuất kinh doanh (nằm ngoài KCN) thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. (Mức 1)Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư
19Thủ tục thanh lý dự án (trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án). (Mức 1)Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư
20Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện không gắn với thực hiện dự án (Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). (Mức 2)Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư
12