Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (68 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy. (Mức 1)Sở GTVTThanh tra_So GTVT
2Thủ tục giải quyết khiếu nại (lần 2). (Mức 2)Sở GTVTThanh tra_So GTVT
3Thủ tục giải quyết khiếu nại (lần đầu). (Mức 2)Sở GTVTThanh tra_So GTVT
4Thủ tục giải quyết tố cáo. (Mức 2)Sở GTVTThanh tra_So GTVT
5Thủ tục xử lý đơn, thư. (Mức 2)Sở GTVTThanh tra_So GTVT
6Thủ tục tiếp dân. (Mức 2)Sở GTVTThanh tra_So GTVT
7Thủ tục tham gia ý kiến về báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) đối với các dự án đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Mức 1)Sở GTVTĐường bộ, đường thủy nội địa
8Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (TKCS) đối với các dự án đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Mức 1)Sở GTVTĐường bộ, đường thủy nội địa
9Thủ tục ý kiến chấp thuận xây dựng kè trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng. (Mức 1)Sở GTVTĐường thuỷ nội địa
10Thủ tục ý kiến chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. (Mức 2)Sở GTVTĐường thuỷ nội địa
11Thủ tục ý kiến chấp thuận xây dựng bến hàng hóa, bến hành khách. (Mức 2)Sở GTVTĐường thuỷ nội địa
12Thủ tục chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa. (Mức 2)Sở GTVTĐường thuỷ nội địa
13Thủ tục ý kiến chấp thuận mở bến khách ngang sông. (Mức 2)Sở GTVTĐường thuỷ nội địa
14Thủ tục công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. (Mức 2)Sở GTVTĐường thuỷ nội địa
15Thủ tục chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy thử trên tuyến đường thủy nội địa. (Mức 2)Sở GTVTĐường thuỷ nội địa
16Thủ tục vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định (trừ các trường hợp tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới). (Mức 2)Sở GTVTĐường thuỷ nội địa
17Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách. (Mức 2)Sở GTVTĐường thuỷ nội địa
18Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách. (Mức 2)Sở GTVTĐường thuỷ nội địa
19Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến hành khách ngang sông. (Mức 2)Sở GTVTĐường thuỷ nội địa
20Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. (Mức 2)Sở GTVTĐường thuỷ nội địa
1234