Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (32 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. (Mức 2)Sở Giáo dục và Đào tạoTiêu chuẩn nhà giáo
2Thủ tục đăng ký dự thi đại học, cao đẳng. (Mức 1)Sở Giáo dục và Đào tạoQuy chế tuyển sinh
3Thủ tục cử tuyển vào đại học, cao đẳng. (Mức 2)Sở Giáo dục và Đào tạoQuy chế tuyển sinh
4Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. (Mức 1)Sở Giáo dục và Đào tạoQuy chế tuyển sinh
5Thủ tục tiếp nhận học sinh người Việt Nam về nước học cấp trung học phổ thông. (Mức 1)Sở Giáo dục và Đào tạoQuy chế tuyển sinh
6Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài về học cấp trung học phổ thông. (Mức 1)Sở Giáo dục và Đào tạoQuy chế tuyển sinh
7Thủ tục xin học lại trường khác. (Mức 1)Sở Giáo dục và Đào tạoQuy chế tuyển sinh
8Thủ tục xin học lại lớp đầu cấp bậc trung học phổ thông. (Mức 1)Sở Giáo dục và Đào tạoQuy chế tuyển sinh
9Tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú. (Mức 2)Sở Giáo dục và Đào tạoQuy chế tuyển sinh
10Thủ tục thành lập trung tâm tin học và ngoại ngữ. (Mức 1)Sở Giáo dục và Đào tạoHệ thống Văn bằng Chứng chỉ
11Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (Mức 1)Sở Giáo dục và Đào tạoHệ thống Văn bằng Chứng chỉ
12Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. (Mức 1)Sở Giáo dục và Đào tạoHệ thống Văn bằng Chứng chỉ
13Thủ tục công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. (Mức 1)Sở Giáo dục và Đào tạoHệ thống Văn bằng Chứng chỉ
14Thủ tục công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. (Mức 1)Sở Giáo dục và Đào tạoHệ thống Văn bằng Chứng chỉ
15Thủ tục cấp phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Mức 2)Sở Giáo dục và Đào tạoHệ thống Văn bằng Chứng chỉ
16Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. (Mức 2)Sở Giáo dục và Đào tạoHệ thống Văn bằng Chứng chỉ
17Thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác. (Mức 2)Sở Giáo dục và Đào tạoHệ thống Văn bằng Chứng chỉ
18Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học. (Mức 2)Sở Giáo dục và Đào tạoHệ thống Văn bằng Chứng chỉ
19Thủ tục xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên. (Mức 1)Sở Giáo dục và Đào tạoHệ thống Văn bằng Chứng chỉ
20Thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện. (Mức 1)Sở Giáo dục và Đào tạoHệ thống Văn bằng Chứng chỉ
12