Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (91 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã của huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
2Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (nhà nghỉ, nhà trọ) tại Công an cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
3Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã của huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
4Cấp lại sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
5Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã của huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
6Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
7Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại công an cấp xã (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
8Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
9Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 1)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
10Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã của huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
11Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã của huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
12Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
13Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã của huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
14Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã của huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
15Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã của huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
16Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã của huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
17Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã của huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
18Xoá đăng ký thường trú tại Công an cấp xã của huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhC. Thủ tục hành chính cấp Xã
19Cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhB. Thủ tục hành chính cấp Huyện
20Cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (Mức 2)Công an tỉnhB. Thủ tục hành chính cấp Huyện
12345