Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (128 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục liên thông: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. (Mức 2)Xã, PhườngHÀNH CHÍNH TƯ PHÁP (hộ tịch)
2Thủ tục liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. (Mức 2)Xã, PhườngHÀNH CHÍNH TƯ PHÁP (hộ tịch)
3Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. (Mức 1)Xã, PhườngBỔ TRỢ TƯ PHÁP (CÔNG CHỨNG)
4Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. (Mức 2)Xã, PhườngBỔ TRỢ TƯ PHÁP (CÔNG CHỨNG)
5Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. (Mức 2)Xã, PhườngBỔ TRỢ TƯ PHÁP (CÔNG CHỨNG)
6Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế. (Mức 2)Xã, PhườngBỔ TRỢ TƯ PHÁP (CÔNG CHỨNG)
7Thủ tục chứng thực di chúc. (Mức 2) Xã, PhườngBỔ TRỢ TƯ PHÁP (CÔNG CHỨNG)
8Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc. (Mức 1)Xã, PhườngBỔ TRỢ TƯ PHÁP (CÔNG CHỨNG)
9Thủ tục chứng thực chữ ký. (Mức 1)Xã, PhườngBỔ TRỢ TƯ PHÁP (CÔNG CHỨNG)
10Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. (Mức 1)Xã, PhườngBỔ TRỢ TƯ PHÁP (CÔNG CHỨNG)
11Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế. (Mức 2)Xã, PhườngCHO, NHẬN CON NUÔI
12Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi. (Mức 2)Xã, PhườngCHO, NHẬN CON NUÔI
13Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi. (Mức 2)Xã, PhườngCHO, NHẬN CON NUÔI
14Thủ tục điều chỉnh nội dung các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là giấy khai sinh). (Mức 2)Xã, PhườngHÀNH CHÍNH TƯ PHÁP (hộ tịch)
15Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch. (Mức 2)Xã, PhườngHÀNH CHÍNH TƯ PHÁP (hộ tịch)
16Thủ tục đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ. (Mức 2)Xã, PhườngHÀNH CHÍNH TƯ PHÁP (hộ tịch)
17Thủ tục đăng ký giám hộ. (Mức 2)Xã, PhườngHÀNH CHÍNH TƯ PHÁP (hộ tịch)
18Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch. (Mức 1)Xã, PhườngHÀNH CHÍNH TƯ PHÁP (hộ tịch)
19Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. (Mức 2)Xã, PhườngHÀNH CHÍNH TƯ PHÁP (hộ tịch)
20Thủ tục đăng ký lại việc sinh, việc tử, kết hôn. (Mức 2)Xã, PhườngHÀNH CHÍNH TƯ PHÁP (hộ tịch)
1234567