Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (170 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. (Mức 1)TTHC Cấp HuyệnBổ trợ tư pháp (Công chứng).
2Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch. (Mức 1)TTHC Cấp HuyệnBổ trợ tư pháp (Công chứng).
3Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. (Mức 1)TTHC Cấp HuyệnBổ trợ tư pháp (Công chứng).
4Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản. (Mức 1)TTHC Cấp HuyệnBổ trợ tư pháp (Công chứng).
5Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản. (Mức 1)TTHC Cấp HuyệnBổ trợ tư pháp (Công chứng).
6Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản. (Mức 2)TTHC Cấp HuyệnBổ trợ tư pháp (Công chứng).
7Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch. (Mức 1)TTHC Cấp HuyệnBổ trợ tư pháp (Công chứng).
8Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản. (Mức 1)TTHC Cấp HuyệnBổ trợ tư pháp (Công chứng).
9Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc. (Mức 1)TTHC Cấp HuyệnBổ trợ tư pháp (Công chứng).
10Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết... (Mức 1)TTHC Cấp HuyệnBổ trợ tư pháp (Công chứng).
11Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch. (Mức 1)TTHC Cấp HuyệnHộ tịch
12Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh. (Mức 2)TTHC Cấp HuyệnHộ tịch
13Thủ tục điều chỉnh nội dung các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là giấy khai sinh). (Mức 2)TTHC Cấp HuyệnHộ tịch
14Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên và bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. (Mức 2)TTHC Cấp HuyệnHộ tịch
15Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. (Mức 2)TTHC Cấp HuyệnPhổ biến, giáo dục pháp luật.
16Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật. (Mức 2)TTHC Cấp HuyệnPhổ biến, giáo dục pháp luật.
17Thủ tục cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. (Mức 2)TTHC Cấp HuyệnVỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
18Khen thưởng (Chiến sĩ thi đua Cơ sở, LĐTT, Giấy khen UBND huyện). (Mức 2)TTHC Cấp HuyệnThi đua, khen thưởng
19Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện. (Mức 1)TTHC Cấp HuyệnTôn Giáo
20Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo. (Mức 1)TTHC Cấp HuyệnTôn Giáo
123456789