Liên kết website


Tìm Kiếm

Từ Khóa

Thể Loại Thủ Tục

Cơ Quan Thực Hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (59 thủ tục)

STTTên thủ tụcThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Asean Mẫu D. (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNXuất nhập khẩu
2Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D (C/O mẫu D)Ban Quản lý Khu CNXuất nhập khẩu
3Thủ tục đăng ký nội quy lao động. (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNLao động – tiền lương
4Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNLao động – việc làm
5Thủ tục đăng ký lại nội quy lao động. (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNLao động – tiền lương
6Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNMôi trường
7Đăng ký đề án bảo vệ môi trường giản đơn. (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNMôi trường
8Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (BVMT). (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNMôi trường
9Thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường (BVMT) chi tiết. (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNMôi trường
10Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNMôi trường
11Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNĐầu tư tại Việt Nam
12Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ). (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNĐầu tư tại Việt Nam
13Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ). (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNĐầu tư tại Việt Nam
14Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ). (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNĐầu tư tại Việt Nam
15Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNĐầu tư tại Việt Nam
16Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNĐầu tư tại Việt Nam
17Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNĐầu tư tại Việt Nam
18Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án dưới 300 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNĐầu tư tại Việt Nam
19Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNĐầu tư tại Việt Nam
20Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). (Mức 2)Ban Quản lý Khu CNĐầu tư tại Việt Nam
123