Liên kết website


Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. (Mức 1)

Thẩm quyền giải quyết TTHC Cấp Huyện
Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp (Công chứng).
Nội dung chi tiết

​a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Người yêu cầu chứng thực chuẩn bị hồ sơ, liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa) hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện để được hướng dẫn; điền thông tin vào mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo yêu cầu.
- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung của hồ sơ, trực tiếp giải quyết (hoặc chuyển cho bộ phận chuyên môn giải quyết) và phát hành kết quả cho đương sự; thu phí, lệ phí (nếu có).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa:
- Sáng    : Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều    : Từ 13h00’ đến 16h30’.
- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h.
(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc tại Phòng Tư pháp cấp huyện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp cấp huyện.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp cấp huyện.
f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quá 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản.
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao hợp đồng, giao dịch được chứng thực
j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực còn đang lưu trữ tại Phòng Tư pháp.
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.