Liên kết website


Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch. (Mức 1)

Thẩm quyền giải quyết TTHC Cấp Huyện
Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp (Công chứng).
Nội dung chi tiết

​a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Người yêu cầu chứng thực chuẩn bị hồ sơ, liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa) hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện để được hướng dẫn; điền thông tin vào mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo yêu cầu.
- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung của hồ sơ, trực tiếp giải quyết (hoặc chuyển cho bộ phận chuyên môn giải quyết) và phát hành kết quả cho đương sự; thu phí, lệ phí (nếu có).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa:
- Sáng    : Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều    : Từ 13h00’ đến 16h30’.
- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h.
(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc tại Phòng Tư pháp cấp huyện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp yêu cầu chứng thực chữ ký phải xuất trình bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch
+ Người dịch không phải là cộng tác viên của Phòng Tư pháp thì ngoài xuất trình bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch còn phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng; Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch; trừ trường hợp dịch những ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học nhưng thông thạo ngôn ngữ cần dịch;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp cấp huyện.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp cấp huyện.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí: Mức thu 10.000 đồng/trường hợp (trường hợp chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền là 20.000 đồng/trường hợp) quy định tại Thông tư Liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.
i) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy tờ, văn bản đã được chứng thực chữ ký.
j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
- Thông tư Liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.
- Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.