Liên kết website


Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện. (Mức 1)

Thẩm quyền giải quyết TTHC Cấp Huyện
Lĩnh vực Tôn Giáo
Nội dung chi tiết

​- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật: Cá nhân, tổ chức liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện để được hướng dẫn thủ tục ;
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của huyện;
+ Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ theo đúng quy định pháp luật;
+ Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
•  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;
•  Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.
Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy uỷ quyền hợp lệ).
+ Người nộp hồ sơ đóng phí, lệ phí (nếu có).
Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
+ Sáng  : từ 07h đến 11h30.
+ Chiều: từ 13h đến 16h30.
- Cách thức thực hiện: Nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ bao gồm:
Văn bản thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức và thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp (bản chính).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết:
Không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Lưu ý : Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước 15 ngày làm việc với UBND cấp huyện (thông qua Phòng Nội vụ).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Nội vụ;
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận                 
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có                                                                       
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.