Liên kết website


Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo. (Mức 1)

Thẩm quyền giải quyết TTHC Cấp Huyện
Lĩnh vực Tôn Giáo
Nội dung chi tiết


- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật: Cá nhân, tổ chức liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện để được hướng dẫn thủ tục ;
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của huyện;
+ Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ theo đúng quy định pháp luật;
+ Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
•  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;
•  Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.
Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy uỷ quyền hợp lệ).
+ Người nộp hồ sơ đóng phí, lệ phí (nếu có).
Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
+ Sáng  : từ 07h đến 11h30.
+ Chiều: từ 13h đến 16h30.
- Cách thức thực hiện:
+ Nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện.  
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ l‎ý do thực hiện giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo (bản chính);
+ Chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm thực hiện việc giảng đạo, truyền đạo (bản chính);
+ Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự (bản chính);
+ Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành (bản chính).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                 
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.