Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Giới thiệu cuộc thi “Dọc đường công tác Hội” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức

Đăng ngày: 22/06/2016
Tiêu đề thông báo:Giới thiệu cuộc thi “Dọc đường công tác Hội” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức
Nội dung thông báo:

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc thi “Dọc đường công tác Hội” nhằm động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân chia sẻ những kỷ niệm, kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động công tác Hội qua các thời kỳ, đặc biệt là nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Bài thi viết bằng tiếng Việt, không quá 800 từ, nội dung là những câu chuyện, kỷ niệm, trải nghiệm có thực trong quá trình hoạt động công tác Hội của hội viên, phụ nữ hoặc những cá nhân, đơn vị có hoạt động phối hợp với Hội LHPN Việt Nam. Nhân vật trong bài viết phải là người thật, việc thật, có địa chỉ rõ ràng, khuyến khích có ảnh minh họa.

Thời hạn nộp bài dự thi: Từ ngày 15/6/2016 đến 30/11/2016. Địa chỉ nhận bài thi: Báo Phụ nữ Việt Nam – 47 Hàng Chuối, Hà Nội, Điện thoại: 043.9713500, Email: duongcongtac@gmail.com.

Hoài Tâm

Ngày bắt đầu:22-06-2016
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Hội LHPN tỉnh