Hiến máu tình nguyện năm 2016

Đăng ngày: 10/01/2013

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong việc phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Nai triển khai kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2016. Xin vui lòng xem nội dung chi tiết trong file đính kèm: KH hien mau 2016.pdfKH hien mau 2016.pdf

- Lịch hiến máu tình nguyện tháng 1/2016.

- Lịch hiến máu tình nguyện tháng 2/2016.

- Lịch hiến máu tình nguyện tháng 3/2016.

- Lịch hiến máu tình nguyện tháng 4/2016.

- Lịch hiến máu tình nguyện tháng 7/2016.

- Lịch hiến máu tình nguyện tháng 8/2016.

- Lịch hiến máu tình nguyện tháng 9/2016.

- Lịch hiến máu tình nguyện tháng 10/2016.