Liên kết website


Trang chủQuy hoạch xây dựng

Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa

Đăng ngày: 16/01/2013
   ​

Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2012 duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa (Phạm vi: Một phần thửa đất số 99, tờ bản đồ số 14, diện tích 12.951,8 m² sang đất tôn giáo bố trí khu nhà tu sĩ của Cộng đoàn Mến Thánh giá Bắc Hải).

Đính kèm nội dung: QD_2905-UBND.pdfQD_2905-UBND.pdf