Liên kết website


Trang chủQuy hoạch xây dựng

Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa

Đăng ngày: 14/01/2013
  ​

Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa (Phạm vi: Một phần thửa đất số 82, tờ bản đồ số 8 sang đất tôn giáo - xây dựng cơ sở tôn giáo của Họ đạo Cao Đài Tây Ninh Tân Vạn).

Đính kèm nội dung: QD_3837-UBND.docQD_3837-UBND.doc

Nguồn: Công báo tỉnh Đồng Nai