Liên kết website


 SĐT đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về hoạt động vận tải

​Để phát huy hiệu quả hơn nữa việc tiếp nhận và xử lý các phản ánh của nhân dân, đồng thời có biện pháp kịp thời ngăn chặn, chấm dứt các hành vi vi phạm (nếu có) trong hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai xin thông báo các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh về hoạt động vận tải, bảo đảm an toàn giao thông như sau:

1. ĐỐI VỚI CÁC TUYẾN QUỐC LỘ

 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH CẦU ĐƯỜNG VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
 
 
SỐ ĐIỆN THOẠI
 
NỘI DUNG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ
THÔNG TIN
 
ĐƠN VỊ TRỰC MÁY, XỬ LÝ
 
0903.889544
 
TÌNH HÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUỐC LỘ 1, 20, 51, 56
 
CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV
 
0904.763062
 
CÔNG TÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ; VỀ BẾN XE, TRẠM DỪNG NGHỈ
 
PHÒNG VẬN TẢI – PHƯƠNG TIỆN – SỞ GTVT
 
0618.869560
 
CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN BẰNG XE BUÝT, XE TAXI
 
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG
 
0618.820999
0618.820111
 
CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ TAI NẠN GIAO THÔNG
 
CÔNG AN TỈNH
 
0613.918010
 
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
 
THANH TRA SỞ GTVT

 

2.ĐỐI VỚI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH

 
 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH CẦU ĐƯỜNG VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
 
SỐ ĐIỆN THOẠI
 
NỘI DUNG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ
THÔNG TIN
 
ĐƠN VỊ TRỰC MÁY, XỬ LÝ
 
0989.102660
 
TÌNH HÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH
 
KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY ĐỒNG NAI
 
0904.763062
 
CÔNG TÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ; VỀ BẾN XE, TRẠM DỪNG NGHỈ
 
PHÒNG VẬN TẢI – PHƯƠNG TIỆN – SỞ GTVT
 
0618.869560
 
CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN BẰNG XE BUÝT, XE TAXI
 
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG
 
0618.820999
0618.820111
 
CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ TAI NẠN GIAO THÔNG
 
CÔNG AN TỈNH
 
0613.918010
 
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
 
THANH TRA SỞ GTVT

 

* Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và Chánh Thanh tra Sở GTVT khi có nhu cầu:

- Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ: 0903.823.055

- Chánh Thanh tra Sở GTVT: 0918.265.676

Trân trọng./.