Liên kết website


Doanh nghiệpDự án mời gọi vốn đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 1.000 tấn rác thải/ ngày đêm tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 07/06/2012
​Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 1.000 tấn rác thải/ ngày đêm tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
 1. Quy mô đầu tư dự án:
- Công suất khoảng 1.000 tấn rác thải sinh hoạt/ ngày đêm, trong đó giai đoạn 1 công suất 500 tấn rác sinh hoạt / ngày đêm.
- Nguồn rác cho dự án do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai phối hợp cung ứng.
- Máy móc thiết bị và công nghệ xử lý: dây chuyền máy móc thiết bị mới, đồng bộ với các công nghệ xử lý tiên tiến, cho phép tiếp nhận, xử lý triệt để rác thải tạo ra thành phẩm than sinh học, vật liệu tái xây dựng và vật liệu xây dựng. Quá trình hoạt động phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành của Việt Nam về nước thải, khí thải, tiếng ồn, chất thải tái chế, tái sử dụng và các quy định khác có liên quan. Lượng rác sinh hoạt sau xử lý chôn lấp dưới 10%.
- Công nghệ xử lý của dự án phải được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Dự án được đầu tư và đảm bảo các điều kiện tiếp nhận rác để xử lý trước ngày khu tiếp nhận rác và chôn lấp phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa đóng cửa.
2. Địa điểm đầu tư: Diện tích khoảng 30 ha nằm trong khu đất khoảng 50 ha quy hoạch đầu tư khu xử lý rác tập trung thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ( đã giới thiệu địa điểm cho Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai).
3. Nhà đầu tư dự án phải tự thu xếp nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án phù hợp với quy định tại Điều 5 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính Phủ; và có trách nhiệm hoàn trả chi phí thực hiện các hồ sơ ban đầu cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, không bao gồm các ưu đãi của tỉnh Đồng Nai dành cho đầu tư.
4. Nhà đầu tư thu hồi vốn từ việc thu phí xử lý rác, từ việc bán các sản phầm sau xử lý. Riêng mức phí xử lý rác sinh hoạt sẽ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi ký kết hợp đồng BOT.
5. Đơn vị có thẩm quyền đàm phán ký kết hợp đồng dự án sau khi có quyết định chọn lựa chủ đầu tư của UBND tỉnh : Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai.