Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các hội, đoàn thể

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kết tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ; phủ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước và xã hội.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác bình đẳng với tổ chức thanh niên tiến bộ trên thế giới, phấn đấu vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa VII (NK 2007 - 2012)


Đ/c Bùi Xuân Thống
Bí thư Tỉnh Đoàn
SN 1976Đ/c Tăng Quốc Lập
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai
SN: 1975

Đ/c Bùi Thị Bích Thủy
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn
Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh
SN: 1980

Đ/c Lê Thị Ngọc Loan
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn
Chủ nhiệm UBKT
SN: 1979

Đ/c Trần Đăng Ninh
UVTV, TB TNNT-ANQP Tỉnh Đoàn
Phó CT Hội LHTNVN Tỉnh
SN: 1975Đ/c Phí Thị Thu Hà
UVTV, TB Tư tưởng văn hóa Tỉnh đoàn
SN 1974
Đ/c Trương Hải Thi
UVTV, TB TTNTH, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn
SN 1979


Đ/c Nguyễn Thanh Hiền
UVTV , TB Mặt trận Tỉnh Đoàn
Phó CT TT Hội LHTNVN Tỉnh
SN 1983

Đ/c Nguyễn Danh Trang
UVTV Tỉnh đoàn, Trợ lý TN BCH quân sự tỉnh
SN 1973Đ/c Lê Thị Tuyết Phương
UVTV Tỉnh Đoàn,
Bí thư Đoàn khối Dân Chính Đảng
SN 1977
Đ/c Đoàn Việt Bách
UVTV Tỉnh đoàn
Q.Bí thư Thành đoàn Biên Hòa
SN 1976