Liên kết website


Doanh nghiệp Doanh nghiệp FDI, DDI

Tháng 12-2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp danh sách các dự án FDI đang hoạt động ngoài khu công nghiệp.
 
 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: