Liên kết website


Thông tin dành cho doanh nghiệp

Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 (tư vấn): Khoan thăm dò và khai thác Dự án Hệ thống cấp nước tập trung ở Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh

ngày 25/8/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông có văn bản số 501/TTN-KH Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 (tư vấn): Khoan thăm dò và khai thác Dự án Hệ thống cấp nước tập trung ở  Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh​